Flat rate shipping $9.95 within Australia*

Spreading love and hope around the world

We handmake our rosary beads with love and care in Australia.

Supporting disability employment.

Rosary bead laying on Rosaries On Mission pouch
Close up of crucifix medal

Supporting small family business

A small business founded by Andy, who is inspired and supported by his loving grandparents.

Our Story

Shop Rosaries

Andy's Story

ƠN CHÚA BAN - ANDY NGUYEN

Andy Nguyễn sinh ngày 11/08/2002 tại Mater Mothers’ Hospital, Brisbane. Khi bào thai chỉ mới được sáu tháng, bé Andy được chào đời bằng phương pháp giải phẫu. Andy sinh ra cân được 900 gram. Hai ngày sau bác sĩ “scan” đầu của Andy, và họ cho chúng tôi biết óc cháu có nhiều nước và máu, một bên óc trái đã hư, còn bên óc phải rất tiếc cũng không được bình thường. Cháu được chuyền máu, nước biển, thở bằng khí Oxygen, và được nuôi trong lồng kiếng...

Đọc Thêm

When you have finished praying the World Mission Rosary, you have given the world 'a great big hug' - Venerable Archbishop Fulton J. Sheen

About the World Mission Rosary

'Change can be accomplished most of all through the power of prayer, because with God all things are possible' - Wilferd A. Peterson

How to pray the World Mission Rosary